LUBUSKIE STOWARZYSZENIE MALARZY-RZEŹBIARZY-FOTOGRAFIKÓW

"MARFO"

Naszym celem jest promowanie i wspieranie twórców zajmujących się sztuką.

Wśród zorganizowanego składu stowarzyszenia łatwiej pokazać efekty twórczości i nawiązać kontakty z innimi artystami.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Prezes:
Janusz Orzepowski
e-mail: orzepowski@op.pl

Wiceprezes:
Krzysztof Kasowski

Skarbnik:
Teresa Hahn

Administrator strony:
Elżbieta Gawin

ZAPRASZAM